MKB Finanz Veenendaal

Succesverhaal: Overname financiering zuivelwinkel

×
Ga terug naar het overzicht

In deze blog:

Succesverhaal: overname financiering zuivelwinkel

Jasper Maes (1997) is per 1 maart jongstleden de nieuwe eigenaar van Zuivelland Breukelen. De gezelligste kaasspeciaalzaak van de omgeving. Met een breed assortiment kaas, noten, wijnen, tapenades en specialiteiten. Zuivelland kent als familiebedrijf een rijke historie op de Kerkbrink in Breukelen. MKB Finanz heeft Jasper als regisseur in het overname- en financieringsproces mogen bijstaan. Voor menig ondernemer is de bedrijfsopvolging de aanleiding voor heel wat gepieker. Als koper en verkoper beleef je het traject van overname vanuit een verschillend perspectief. Het belang is hetzelfde: een geslaagde overdracht. In de persoon van Jasper hebben de verkopers de meest geschikte opvolger voor het bedrijf gevonden. Lees hier het succesverhaal van een succesvolle overname.

Starten met bestaand bedrijf

Een bestaand bedrijf overnemen kan een goede start zijn. Als je een bedrijf overneemt, neem je eigenlijk een sprong in de tijd. De opbouwfase sla je over. Bij starters is uit onderzoek gebleken dat zij een hoger slagingspercentage hebben na een bedrijfsovername dan na de start van een geheel nieuwe onderneming. Bij het overnemen van een bestaand bedrijf moet je wel een koopsom betalen.
Dat kan een belangrijke hindernis zijn ten opzichte van starten. Als ondernemer een bedrijf kopen is vaak minder lastig dan het lijkt. Zo heeft ook Jasper mogen ervaren. Elke overname en fusie brengt zijn eigen unieke uitdagingen, struikelblokken en kansen met zich mee. Maar als je alle stappen van het overnameproces goed doorloopt en als er open, eerlijk en helder naar elkaar gecommuniceerd wordt over de onderlinge verwachtingen, dan ben je al een heel eind op de goede weg.

Bedrijfsovername waar begin je

Jasper was in dienst bij een kaasspeciaalzaak in Huizen. De huidige eigenaren wilde ermee stoppen en stelden Jasper in de gelegenheid de winkel over te nemen. Helaas ging deze overname niet door. Laten we het erop houden dat de koper en verkoper te ver uit elkaar liggen over de koopsom en de manier van communiceren en zaken doen. Het was een goede leerschool voor Jasper om zo’n proces mee te maken. Al snel deed zich een nieuwe kans voor. Jasper raakte in gesprek met Johan en Petra van der Kamp, de vennoten van Zuivelland Breukelen. Al een tijdje waren zij op zoek naar een geschikte bedrijfsopvolger. Binnen de familie was er geen opvolger. Een aantal open gesprekken tussen koper en verkopers hebben er plaatsgevonden. Er waren voldoende aanknopingspunten. Zowel op de invulling van de praktische details van het overnameproces. Alsook op de persoonlijke ambities en doelstellingen van zowel de koper als de verkopers. De verkennende gesprekken smaakten van beide kanten naar meer.

Review Jasper Maes

Opeens stond ik voor vele vragen… Waar start ik? Waar krijg ik mee te maken als ik een bedrijf overneem? Waar moet ik op letten? Hoe moet ik de waarde van de over te nemen zaak bepalen? Hoe financier ik de overname? En hoe groot is de kans dat ik deze overname kan financieren? Ik heb persoonlijk mogen ervaren dat MKB Finanz erg veel kennis van zaken heeft. Ze beschikken over een kwalitatief goed en betrouwbaar netwerk. Bovendien was het duidelijk dat hun proactieve denken en handelen méér mogelijk maakte. Ik beveel Quido Schaafsma en Oscar van Klink dan ook van harte aan

Juiste timing en tactiek

Elke succesvolle aankoop van een onderneming, een bedrijfsovername, is maatwerk. Het vergt ervaring, gedegen kennis en zelfs intuïtie. Samen met Jasper hebben wij een strategie inclusief (maximum) kaders opgesteld. Deze kaders bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen houvast. Een basis set aan informatie is opgevraagd zodat we ons verder konden verdiepen in de onderneming. Niet alleen de actuele financiële situatie, maar het gehele plaatje hebben we onderzocht. Denk daarbij aan de bestaande klantenkring, de toeleveranciers, het personeelsbestand, de corona impact op deze speciaalzaak en de staat van de bedrijfsmiddelen. Bij een bedrijfsoverdracht zijn vaak meerdere experts betrokken. Ieder vanuit een eigen specialisme. Bij de overname van een bedrijf speelt van alles tegelijk. Er moet zowel juridisch, financieel, fiscaal, bedrijfseconomisch en technisch nagedacht worden. Zowel de verkoper als de koper hebben veelal verschillende ideeën over toekomstverwachtingen, risico’s en verdiencapaciteit. Dit zorgt ervoor dat de waarde die de koper en de verkoper toekennen aan het bedrijf bijna altijd van elkaar verschillen. Dat was ook in deze situatie het geval.

De waardebepaling

Een belangrijke stap is een waardebepaling en haalbaarheidsanalyse. De waarde van een bedrijf is moeilijk te objectiveren. De bedrijfswaarde rust op twee principes: het geld wat wordt verdiend en het risico dat een bedrijf daarvoor neemt. In de loop der jaren zijn tal van waarderingsmethodieken ontwikkeld die in de praktijk leiden tot evenzoveel verschillende uitkomsten. Een waarderingsexpert uit ons netwerk is ingehuurd. Een goed onderbouwde waardebepaling schept inzicht in beide perspectieven en vormt een solide basis in een onderhandelingsproces. Niet alleen omzet en winst zijn van invloed op de prijs. Ook spelen andere zaken die de prijs mee bepalen een belangrijke rol. We hebben het effect van kosten en opbrengsten die geen deel uitmaken van de eigenlijke bedrijfsvoering op de nettowinst gecorrigeerd. De waardering was een sterke basis voor de prijsonderhandelingen die we hebben gevoerd. Na de onderhandelingen zijn verkoper en koper het eens geworden over de prijs, overnamedatum en ontbindende voorwaarden. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst.

De overnamefinanciering

Een bedrijfsovername financieren vergt een goede voorbereiding. Een overname kun je op verschillende manieren financieren. In de meeste gevallen is een mix van financieringsvormen (gestapeld financieren) een goede route. De financieringspartijen bij een bedrijfsovername in het MKB zijn in de meeste gevallen (1) de eigen middelen van de koper, (2) financiering van een bank of niet-bank, (3) een lening vanuit de verkoper (verkoperslening). De verkoperslening kan worden gezien als een uitgestelde betaling van de koopsom, omdat de verkoper dit deel van de verkoopopbrengst van de onderneming pas later ontvangt. Ondanks dat de verkopers hiervoor openstonden, hebben we niet gekozen voor deze type financiering. De voorwaarden waren niet interessant genoeg. Er is gekozen voor de combinatie: een zakelijke lening via de bank, eigen middelen en een lening via familie. Vaak bij overname financieringen waarbij goodwill moet worden gefinancierd is het heel gebruikelijk dat de bank staatsgarantie wilt inpassen. Dat verlaagt het risico voor de bank. In dit specifieke geval wegen de kosten van de eenmalige staatsgarantieprovisie niet op tegen het verlagen van het risico. Voor de bank gaf de familielening die achtergesteld werd voldoende comfort.

Ondersteuning MKB Finanz

In een aantal gesprekken en aan de hand van informatie van het bedrijf kreeg Jasper een duidelijk beeld wat de bedrijfsovername voor hem inhield, wat hij wel en niet over zou nemen. Uit de analyse kwam naar voren dat door een aantal correcties de financiële positie van het bedrijf minder goed was dan Jasper in eerste instantie had gedacht. We hebben een aantal correcties toegepast om te komen tot een genormaliseerde winstniveau. Dat wil zeggen het winstniveau gecorrigeerd met een aantal posten zoals incidentele baten en lasten, een correctie op een aantal kostensoorten (o.a. personeel, huisvesting en afschrijvingskosten) en corona impact. Bij de aankoop van een bedrijf is het verstandig om je te laten bijstaan door een extern adviseur. Een adviseur helpt, begeleidt en ondersteunt jou.

Maar wat is volgens Jasper Maes de toegevoegde waarde van MKB Finanz geweest gedurende zijn overnametraject?

  • Jasper vond het fijn om op een specialist te kunnen vertrouwen die kennis van zaken heeft en thuis is in de wereld van bedrijfsovernames. Ze overzien het proces en beheersen het vakjargon;
  • Het netwerk, brede kennis en ervaring van MKB Finanz heeft Jasper als erg waardevol ervaren. Hij heeft gemerkt dat we in verbinding staan met goede accountants, waarderingsspecialisten, fiscalisten, maar ook met ondernemers die al eens (of vaker) een bedrijfsovername hebben meegemaakt. Het delen van dit netwerk is goud waard in plaats van via Google naar een specialist zoeken;
  • Met de verkopers werd op een prettige manier onderhandeld op basis van redelijke argumenten en vanuit verbinding met voldoende aandacht voor emotie. Jasper heeft de goede verstandhouding met de verkopers als erg waardevol ervaren. Soms hard op de inhoud met de nodige discussie. Maar zacht op de relatie gedurende het traject en met respect voor elkaars standpunten;
  • De verkopers stemden in met een lagere overnamesom op basis van steekhoudende argumenten en uitgevoerde bedrijfswaardering. Jasper heeft de onderhandeling op basis van feiten en goede argumenten kunnen voeren wat prettig is. Helemaal als het gewenste effect een lagere koopprijs wordt bereikt;
  • De verkopers zijn gedurende het proces volledig en juist geïnformeerd waardoor ze vol vertrouwen hun bedrijf aan Jasper konden overdragen. Leuke anekdote is dat de verkopers de hulp van Jasper hebben ingeroepen tijdens de drukke decembermaand. De financiering was nog niet rond en we zaten nog in de afrondende fase van het overnameproces. Jasper heeft zich laten inhuren, waarbij het bijkomstig voordeel was dat Jasper in een drukke (gezellige, feest) maand de vaste klanten al heeft kunnen leren kennen. En de klanten Jasper. Een overname uit het boekje;
  • De bank heeft de door MKB Finanz voorgestelde financieringsopzet 1-op-1 overgenomen. Een zakelijke lening bij de bank, eigen middelen, een lening bij familie en een achtergestelde lening bij de oud-eigenaren. De lening bij familie en bij de oud-eigenaren zijn ten opzichte van de bankfinanciering achtergesteld. Het eigen vermogen is hierdoor verbetert (solvabiliteitsratio). Dit is positief voor de risico inschatting welke een bank maakt. En lager risico betekent een lagere risico opslag in de rente. Jasper had dit zelf niet op deze manier kunnen verwoorden.

Ben je ook aan het oriënteren op de overname van een bedrijf? Of ben je bezig om aandelen in het bedrijf van jouw werkgever te kopen? En wil je goed voorbereid het gesprek ingaan? Ga dan eerst in gesprek met MKB Finanz. Dat is een goede investering in jouw toekomst als ondernemer. Welke opvolger wil nou niet succesvol het bedrijf overnemen en voortzetten? Neem dan contact op met MKB Finanz voor een persoonlijke kennismaking.

Ga terug naar het overzicht

Wat zeggen onze klanten?

Klantervaringen

MKB Finanz heeft ons perfect geholpen, ze gaan net zo lang door totdat het resultaat is bereikt. Dank voor alles en zeker tot de volgende keer :)
Rob Vreeken
Rob Vreeken
2023-11-22
MKB Finanz heeft ons uitstekend geholpen met het vinden van de juiste hypotheek. Door de persoonlijke aanpak helpen ze snel met het vinden van de juiste financiering. Door het brede aanbod was onze hypotheek snel voor elkaar en hebben we een mooi bedrijfspand aan kunnen schaffen!
Yori Van Diest
Yori Van Diest
2023-11-21
Krijn en Oscar hebben voor ons de financiering geregeld voor ons bedrijfspand, het was kort dag, de koop moest snel geregeld worden omdat er kapers op de kust waren. Hierdoor was het nodig dat Krijn en Oscar snel zouden handelen en er kort op zouden zitten. Dat hebben ze gedaan! Inmiddels is de financiering rond en is de fundering voor ons pand gelegd. We gaan dit vieren, dank Krijn en Oscar! Peter ter Maaten Ingenio Elektrotechniek BV
Peter Ter Maaten
Peter Ter Maaten
2023-10-25
Prettige club om zaken mee te doen. Zeker geen 9:00 to 17:00 mentaliteit. Pakken door totdat de financiering naar tevredenheid geregeld is.
Armand Bergsma
Armand Bergsma
2023-08-24
Krijn en Oscar, hartelijk dank voor jullie kundige begeleiding! Top Service.
Laurens Doude van Troostwijk
Laurens Doude van Troostwijk
2023-06-21
Ons Eerste pand gekocht hopelijk met volg! Had niet verwacht dat alles zo eenvoudig kon zijn/lopen! Wel een groot succes en dank aan Krijn. Ik en mijn man met open hart Krijn wat ben jij goed in je vak! En Uiteraard ook een zeer prettige persoonlijkheid. Wij zijn geweldig geholpen helder advies en meteen actie. Altijd antwoord op vragen, en gelijk! Dank voor al het tijd die je hebt genomen voor ons. Wij weten je te vinden. Zeker een aanrader!
Fatma Eken
Fatma Eken
2023-05-12
Zoooooo trots op ons! Dankjewel voor de samenwerking, jullie advies, voor het geduld en voor het meedenken. Zelf ben ik contact gekomen met MKB Finanz door mijn accountant, maar wie een review lezer is.. Onze wens is uitgekomen door de samenwerking met Quido en Oscar. Mooie dag, Daantje
Loena
Loena
2023-03-29
Een zeer deskundig bedrijf! Met behulp van Quido en Oscar heb ik de financiering rond kunnen maken voor de overname van een kaasspeciaalzaak. Zeer tevreden over het resultaat!
Jasper Maes
Jasper Maes
2023-03-18
Voor duidelijk en goed advies over financiering moet je bij MKB Finanz zijn. Zeer persoonlijk, meedenkend en scherp. Ze zetten graag een stapje extra. We zouden hen dan ook van harte aanbevelen bij andere ondernemers.
Daphne Jansen
Daphne Jansen
2023-03-02
Krijn is de juiste persoon waarbij je moet zijn als het gaat over advies en financiering. Hij heeft kennis van zaken en geeft een perfecte service!
Elroy Trommelen
Elroy Trommelen
2022-11-10

MKBF Samen lijn

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Het team

Onze experts

Krijn, Oscar en Quido staan klaar om al je vragen te beantwoorden.

085 – 007 40 49
info@mkbfinanz.nl